Ditt medlemskap fortsätter tills du fyller 66 år

Nu kan du vara medlem och få ersättning fram till 66 år!

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet från och med den 1 januari 2023. Detta för att anpassa pensionsåldern till
den ökande medellivslängden i Sverige.

Ditt medlemskap fortsätter tills du fyller 66 år
Du som fyller 65 år under 2023 behöver inte göra någonting. Ditt medlemskap kommer automatiskt att fortsätta fram till den månad du fyller 66
år. Det innebär också att du har möjlighet att ansöka om arbetslöshetsersättning fram till den månad du fyller 66 år.
Avser du att gå i pension vid 65 års ålder behöver du meddela oss det skriftligt. Det gör du enklast genom att logga in på Mitt medlemskap.

Meddela oss om du söker ersättning och tar ut pension
Om du får ersättning från a-kassan och samtidigt tar ut pension ska din ersättning minskas med det pensionsbelopp du blir beviljad. Du behöver
därför meddela oss om du tar ut pension, annars finns det risk för att du får fel ersättning och blir återbetalningsskyldig.  

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.