Deltidsarbetslös

Att vara arbetslös behöver inte betyda att man inte jobbar alls. Många arbetslösa arbetar på timme, har fasta deltidsanställningar eller vikarierar på deltid.

Jobbar du mindre än heltid och är registrerad på arbetsförmedlingen som arbetssökande, kan du ha rätt till ersättning från a-kassan.

Vilken ersättning du kan få, beror på hur mycket du arbetade före arbetslösheten och hur mycket du arbetar nu. Ersättningen täcker upp för skillnaden mellan din genomsnittliga arbetstid innan arbetslösheten och hur mycket du arbetar nu. Tänk på att skicka in ditt anställningsavtal till a-kassan så vi kan beräkna din rätt till ersättning.

Enligt den så kallade 60-veckorsregeln kan du som längst kombinera arbete med a-kassa i 60 veckor.

Arbetar du som väktare? Kontakta oss så hjälper vi dig!

60-veckorsregeln innebär att du kan få ersättning från a-kassan, samtidigt som du arbetar deltid, i upp till 60 veckor under en och samma ersättningsperiod. Dessa veckor kallas för deltidsveckor.

Det spelar ingen roll hur många dagar per vecka som du jobbar, utan en deltidsvecka är en vecka där du både arbetar och får ersättning.

60-veckorsregeln gäller oavsett om du är anställd eller deltidsföretagare och oavsett om du är timanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd.

En deltidsvecka är en vecka där du både arbetar och får ersättning. Det spelar ingen roll hur många dagar per vecka som du jobbar.

Veckor som däremot inte räknas som deltidsveckor är:
- Veckor du inte arbetar alls, räknas inte som deltidsveckor och räknas därför inte av från de 60 deltidsveckorna.

-Veckor du arbetar så mycket att du inte får ersättning från a-kassan, räknas inte som deltidsveckor och räknas därför inte av från de 60 deltidsveckorna.

Hur många dagar per vecka du kan få ersättning för beror på hur mycket du arbetade innan arbetslösheten, det vill säga den genomsnittliga arbetstiden. Den kan du se på beslutet i Mina sidor.

Veckor som inte räknas som deltidsveckor är:
- Veckor du inte arbetar alls räknas inte som deltidsveckor och räknas därför inte av från de 60 deltidsveckorna.
- Veckor du arbetar så mycket att du inte får ersättning från a-kassan, räknas inte som deltidsveckor.

Skulle de 60 veckorna ta slut innan man fått ett nytt heltidsjobb har du två alternativ:

1. Fortsätta att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan.
2. Säga upp sig från deltidsarbetet och vara arbetslös på heltid. För att slippa att bli avstängd från ersättning om du säger upp dig, krävs att inkomsten från deltidsarbetet inte är högre än ersättningen från a-kassan. Hör av dig till oss innan du säger upp dig.

Är du ensamstående förälder med egna hemmavarande barn under 18 år, kan du prata med arbetsförmedlingen för att få en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. På så vis kan du fortsätta deltidsarbeta med ersättning om du förbrukat dina 60 deltidsveckor.

Så fungerar det, några exempel

Om du arbetar på timme

Om du arbetar på timme räknas de veckor du arbetar som deltidsveckor. De veckor du inte arbetar alls räknas inte som deltidsveckor. Maximalt kan du arbeta 60 veckor på timme.

Om du jobbar 75 procent

Om du jobbar 75 procent och får arbetslöshetsersättning en dag i veckan, kan du få deltidsersättning utbetald i 60 veckor om du fortsätter jobba på sin tjänst.

Observera att du inte får någon ersättning de sex första veckorna, eftersom ersättningsperioden alltid inleds med sex karensdagar, det vill säga en dag per vecka i sex veckor.

Om du jobbar 20 procent

Du kan även få deltidsersättning utbetald i 60 veckor om du i genomsnitt jobbar 8 timmar per vecka och får arbetslöshetsersättning fyra dagar i veckan.

Det är alltså inte hur mycket du jobbar per vecka som avgör om det räknas som en deltidsvecka, utan att du både jobbar du och får ersättning under en och samma vecka. Dessa veckor räknas därför som en av de 60 deltidsveckorna.

Om du säger upp dig

Antag att du jobbar 50 procent med en månadslön på 18 000 kronor och din ersättning från oss är 760 kronor om dagen.En vanlig månad skulle du få 16 720 kronor om hon var heltidsarbetslös. (760 kr. X 22 dagar = 16 720 kr.)

Eftersom inkomsten från arbetet är högre än den ersättning du skulle få från a-kassan om du säger upp dig och blir heltidsarbetslös, har du inte giltig anledning att säga upp dig. Om du säger upp dig riskerar du att bli avstängd från ersättning i 45 dagar.