Nya regler för Företagare från och med 1 januari 2024

Från och med januari 2024 behöver det ha gått minst tre år sedan verksamheten återupptogs för att du ska kunna lägga den vilande igen om du ska söka a-kassa. 
Har det gått kortare tid behöver verksamheten upphöra helt för att du ska betraktas som arbetslös i försäkringens mening. Du får heller inte ha någon plan på att återuppta verksamheten.

Du anses helt ha upphört med verksamheten när du:
inte äger del i företaget
inte arbetar i företaget
inte har väsentligt inflytande över företaget.

Från årsskiftet är det inte heller längre möjligt att marknadsföra verksamheten under tid med ersättning från oss.

Läs mer om vad som gäller för dig som är Företagare