GUIDE

Så här gör du

Om du blir arbetslös behöver vi ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare för att kunna besluta om din rätt till ersättning

OBS! Det är arbetsgivaren som fyller i intyget, men det är du som måste skicka in det till oss, efter att du har granskat det.

Gör så här:

 1. Gå in på arbetsgivarintyg.nu fyll i din arbetsgivares mail-adress och skicka länken till din arbetsgivare.
 2. När arbetsgivaren fyllt i intyget får du ett meddelande via mail eller SMS.
 3. Logga in med din e-legitimation, granska uppgifterna och skicka intyget vidare till oss.

Tänk på att:

 • Om du har haft flera arbetsgivare under de sista 12 månaderna, måste du skicka intyg från alla.
 • Är du deltidsarbetslös ska du skicka in ett arbetsgivarintyg till oss var tredje månad.

Läs mer om arbetsgivarintyg.nu här.
Har du frågor om Arbetsgivarintyget, kontakta oss!
Saknar du en mailadress till din arbetsgivare kontakta oss!

Som arbetsgivare måste du bistå dina anställda och tidigare anställda, med arbetsgivarintyg när de behöver ett sådant.

Gör så här:

 1. Gå in på arbetsgivarintyg.nu. Där kan du enkelt fylla i arbetsgivarintyget med hjälp av ifyllnadsstödet.
 2. Signera med en e-legitimation och skicka det till arbetstagaren.
 3. Arbetstagaren granskar intyget och skickar det vidare till oss efter att ha granskat det.

Tänk på att:

 • Har du inte en e-legitimation kan du ändå fylla i intyget på arbetsgivarintyg.nu och sedan skriva ut det och posta det till arbetstagaren.
 • Deltidsanställda behöver skicka in ett arbetsgivarintyg till oss var tredje månad.
 • Om du utfärdar många intyg, kan du skapa ett konto för att lättare administrera dem.

Läs mer om hur tjänsten fungerar här eller kontakta oss!
Tänk på att deltidsanställda även kan behöva skicka ett Anställningsbevis till oss.

VANLIGA FRÅGOR

Arbetslös

Ett anställningsavtal utfärdas i anslutning till att anställningen börjar och på det framgår vilken typ av anställning du har och hur mycket du är anställd för att arbeta. Ett arbetsgivarintyg utfärdas i efterhand och visar hur mycket du faktiskt har arbetat.

Arbetsgivarintyg.nu är en e-tjänst som underlättar för din arbetsgivare att lämna in alla uppgifter som din a-kassa behöver för att besluta om du har rätt till ersättning.

Det blir enklare för din a-kassa att fatta ett snabbt beslut om din ersättning när de får in alla uppgifter från din arbetsgivare i ett digitalt intyg. Tyvärr saknas det ofta uppgifter i arbetsgivarintygen som kommer in till a-kassorna via papper, vilket leder till kompletteringar och längre väntetider för dig som söker ersättning.

Du behöver inte skriva ut intyg som du har signerat och skickat in digitalt. Logga in på Mina sidor hos din a-kassa om du vill se vilka uppgifter som har lämnats in.

Har du ingen e-legitimation för att signera intyget digitalt? Kontakta din arbetsgivare och be om att få ditt arbetsgivarintyg utskrivet på papper. Skicka sedan intyget till din a-kassa per post.

 1. Din arbetsgivare har inte skapat ett intyg till dig än. Tipsa din arbetsgivare om att du vill ha ett digitalt intyg.
 2. Det har gått mer än 14 dagar sedan din arbetsgivare skapade intyget. Kontakta din arbetsgivare och berätta att du behöver ett nytt intyg.
 3. Du är inloggad som arbetsgivare i stället för arbetstagare. Ser du knappen Ditt företag bredvid knappen Logga ut uppe i högra hörnet av skärmen? Då är du inne på fel sida. Logga ut och växla användare genom att välja Byt till arbetstagare högst upp på sidan.

Alla intyg som inte skickas till a-kassan raderas automatiskt efter 14 dagar. På grund av personuppgiftslagen får inte personuppgifter sparas i onödan. Om det har gått mer än 14 dagar och du fortfarande behöver skicka ett arbetsgivarintyg till din a-kassa, måste du be din arbetsgivare att skapa ett nytt. Det går tyvärr inte att återskapa intyg som har raderats.​

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta supporten på Softronic. De sköter driften av Arbetsgivarintyg.nu åt a-kassorna. Tel: 08-519 096 44 eller arbetsgivarportalen@softronic.se.​

VANLIGA FRÅGOR

Arbetsgivare

Det är en e-tjänst som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter i arbetsgivarintygen som du är skyldig att lämna till före detta anställda som vill söka ersättning från a-kassan. Tjänsten är utvecklad av a-kassorna och fri att använda för alla arbetsgivare, oavsett bransch.​

Arbetsgivarintyg.nu hjälper dig att snabbt och enkelt fylla i rätt uppgifter som a-kassan behöver för att besluta om ersättning från a-kassan. Fördelarna är flera:

Du slipper lägga tid på att administrera kompletteringar – systemet kontrollerar att alla uppgifter blir rätt från början.

Du slipper kostnader för papper och porto när du skriver under intygen med e-legitimation.

Du kan skicka alla uppgifter till intyget direkt från ditt personalsystem om du väljer att ansluta det till arbetsgivarintyg.nu.

Dina före detta medarbetare slipper vänta onödigt länge på beslut om ersättning från a-kassan, vilket bidrar till att stärka ditt rykte som arbetsgivare.

Det finns flera alternativ:

Ja, det kan du. Gå till rubriken Skickade intyg och klicka på knappen Kopiera till höger. Då öppnas en kopia av intyget, som du kan redigera och skicka in på nytt.​

​Information som lämnas i kompletteringsblanketten på papper ingår i ifyllnadsstödet i arbetsgivarintyg.nu. Du behöver alltså inte skicka in en separat pappersblankett för att redovisa lönetillägg.​

Lönetillägg kan vara fasta eller rörliga ersättningar utöver lön – till exempel jour-, beredskaps-, OB-, mil- och bilersättning, bonus eller provision

Du redovisar uppgifter om lönetillägg under punkten Uppgifter om lönen.

Om du svarar ja på frågan om sjuklön under Arbetad tid eller om du svarar ja på frågan om andra ersättningar utöver lönen under Uppgifter om lönen, så blir du automatisk ombedd att redovisa lönetillägg i ett extra formulärfält i ifyllnadstödet.

Du ska redovisa alla lönetillägg som beskattas som inkomst av tjänst för varje månad under de senaste 13 arbetade månaderna.

Om du har betalat ut sjuklön ska du ange det under punkten Arbetad tid. Du behöver sedan redovisa uppgifter om sjuklön under nästa punkt i ifyllnadstödet, Uppgifter om lönen.

Om din medarbetare var arbetsbefriad med lön ska det räknas som att personen arbetade enligt den omfattning som anställningen avsåg. Fyll i tiden under Arbetade timmar.

Betald semester redovisas som arbetad tid.

Exempel på hur semester redovisas:
Jonna arbetar heltid 40 timmar per vecka. Under juni 2016 hade hon betald semester hela februari månad. Hennes arbetsgivare fyller i 168 timmar i den första kolumnen på arbetsgivarintyget