Sök ersättning

Guide

Så här söker du ersättning

Följ alla steg i guiden så kan vi handlägga ditt ärende snabbare. Du måste logga in på Mina sidor för att kunna söka ersättning. Du loggar in med ditt Bank-ID eller en annan e-legitimation. Har du ingen e-legitimation, kontakta oss. För att kunna söka ersättning måste du vara medlem. Är du inte det, ansök om medlemskap

Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

Ersättningen beräknas från den dag du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Anmäl dig därför på en gång Arbetsförmedlingen.

Fyll i en ansökan om ersättning

Logga in på Mina sidor, fyll i och skicka in en ansökan direkt till oss.

Tidrapport

När du anmält dig som arbetslös hos både Arbetsförmedlingen och skickat in en ansökan om ersättning till oss, ska du skicka in en tidrapport.

Gå in på Mina sidor, fyll i tidrapporterna och skicka in dem.

Be din arbetsgivare att gå in på arbetsgivarintyg.nu och fylla i arbetsgivarintyget åt dig där.

Skicka in arbetsgivarintyg för de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Om du varit sjuk eller föräldraledig hela eller större delen av en månad eller har avslutat heltidsstudier under det senaste året, kan vi behöva arbetsgivarintyg för månader längre tillbaka i tiden än 12 månader.

Om du har haft flera arbetsgivare så måste du skicka intyg från alla.

För att vi så snabbt som möjligt ska kunna ta ett beslut om din rätt till ersättning ber vi dig svara på alla frågor nedan.

Har du haft extraarbete i en anställning?

Har du jobbat extra utöver din heltidsanställning kan det eventuellt komma att klassas som en bisyssla. Om det är extraarbete i en anställning skickar du in arbetsgivarintyg. Be din arbetsgivare att fylla i det på arbetsgivarintyg.nu

Har du haft extraarbete som deltidsbrandman?

Om du har extraarbete som deltidsbrandman kontakta oss för mer information.

Ladda hem blanketten Deltidsbrandman

Har du någon gång ansökt om någon sorts pension?

Skicka en kopia på beslut om pension till oss.

Har du arbetat utomlands?

Kontakta oss och prata med en av våra EU/EES handläggare.

Har du haft ersättning tidigare?

Då kan du ha rätt till dina återstående dagar i din tidigare ersättningsperiod.

Om du tidigare fått ersättning och har dagar kvar i din ersättningsperiod men har haft ett uppehåll på grund av exempelvis arbete, föräldraledighet, studier eller sjukskrivning kan du ha rätt till dina återstående dagar i din tidigare ersättningsperiod.

Var uppehållet är kortare än 12 månader
 • fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. OBS! Inga karensdagar dras.
Var uppehållet är längre än 12 månader
 • kan du inte fortsätta på din tidigare ersättningsperiod. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla villkoren för ersättning på nytt.
Om uppehållet var på grund av sjukdom, heltidsstudier eller föräldraledighet

Har du under uppehållet varit sjukskriven eller föräldraledig på mer än halvtid, eller om du har avslutade heltidsstudier kan denna tid vara överhoppningsbar. Detta kan innebära att du har rätt till tidigare ersättningsperiod, även om uppehållet är mer än 12 månader.

Den tid som får hoppas över får högst vara 5 år.

Här kommer några exempel på tid som kan hoppas över:

 • styrkt sjukdom
 • vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen
 • avslutade eller helt avbrutna heltidsstudier om du har fyllt 25 år. Om du är yngre måste du ha arbetat heltid sammanhängande i minst 5 månader innan studierna
 • tid med föräldrapenning

Det finns andra exempel på tid som kan hoppas över. Kontakta oss gärna för mer information.

Vad behöver du skicka in till oss efter uppehållet?
 • Om du arbetat ska du skicka in arbetsgivarintyg i original.
 • Om du studerat ska du skicka in blanketten Intyg om studier.
 • Om du varit ledig utan ersättning ska du själv skriva ett intyg där det framgår under vilken tidsperiod du varit ledig, vad du gjort och underskrift.
 • Om du haft föräldrapenning eller varit sjuk med ersättning från försäkringskassan behöver du inte skicka in något intyg.
 • Om du varit inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program behöver du inte skicka in något.
 • Om du har varit frihetsberövad behöver vi ett intyg från Kriminalvården.

Beslut från a-kassan

När vi har fått in alla handlingar vi behöver från dig, skickar vi ett beslut med information om din rätt till ersättning.

Din rätt till ersättning grundas på de uppgifter du skickat in till oss. Alla förändringar som påverkar din rätt till ersättning måste du meddela oss inom 14 dagar. Det kan t.ex. vara att du tänker börja studera, ta ut pension eller starta eget företag.

Läs mer

Aktivitetsrapporten

När du är arbetslös ska du senat den 14:e varje månad meddela Arbetsförmedlingen vad du har gjort månaden innan för att bryta din arbetslöshet. Detta gör du genom att fylla i en Aktivitetsrapport som finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

Har du frågor som rör Aktivitetsrapporten ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

Så här sker utbetalningen

Utbetalning av arbetslöshetsersättningen görs via Swedbanks utbetalningsservice.

Om du har ett konto på Swedbank kommer din ersättning att sättas in där.

Har du konto på någon annan bank får du en utbetalningsavi som du kan lösa in på närmaste Swedbankkontor. Banken tar då ut en avgift. För att slippa avgiften kan du begära ett överföringsuppdrag till din bank. Det gör du på: www.swedbank.se/kontoregister.

På utbetalningsspecifikationen anges på vilken bank och kontonummer dina pengar är insatta.

När får du dina pengar?

Normalt gäller att tidrapporter som inkommit till a-kassan via Mina sidor senast måndag i en vecka utbetalas på torsdag samma vecka. 

Tidrapporter som skickas in på papper ska ha inkommit till a-kassan senast torsdag i en vecka för att utbetalas på torsdag veckan därpå.

Dessa tider gäller under förutsättning att allt i ärendet i övrigt är okej. I veckor med röda dagar kan utbetalningen förskjutas.