Tillfälliga regler för a-kassa

Tillfälliga regler för a-kassan

När Corona-pandemin bröt ut införde regeringen tillfälliga regler för a-kassan. Dessa skulle gälla till och med den 3 januari 2021 och sedan skulle de vanliga reglerna börja gälla igen. Men eftersom pandemin fortsätter beslutade riksdagen den 16 december att en del av de tillfälliga reglerna även ska fortsätta gälla:

Tillfälliga regler som blir kvar

Arbetsvillkoret – Kravet på arbetad tid

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss.

Nu räcker det om du har arbetat

  1. minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  2. eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Detta fortsätter att gälla till och med december 2022.

Högre ersättning

I normala fall kan du högst få 910 kronor om dagen i ersättning.  Det är tillfälligt höjt till 1 200 kronor om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Du som uppfyller villkoren för grundersättning kan nu få upp till 510 kronor om dagen.

Det innebär att du som har jobbat heltid, kan under de första 100 dagarna få:

  1. upp till 26 400 kronor per månad före skatt, om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  2. upp till 11 220 kronor per månad före skatt, om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Även dagpenningstaket för inkomstrelaterad ersättningen för dag 101 och framåt höjdes tillfälligt från 760 kr till 1000 kr. Detta gäller för dagpenning som utbetalas för tid från och med den 29 juni 2020.

Den högre ersättningen fortsätter att gälla till och med december 2022.

 

Tillfälliga regler som upphör 3 jan 2021

Regeln att en medlemsmånad räknas som fyra försvinner

I normala fall måste du ha varit medlem i minst tolv månader innan du kan ansöka om inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Enligt den tillfälliga regeln räknas varje medlemsmånad som fyra månader under perioden mars till och med december 2020.

Denna regel upphör att gälla 4 från och med januari 2021

De månader som ligger i perioden mars – december 2020 räknas fortfarande som fyra. Det innebär att om du blir medlem i december 2020 kan du få räkna december som 4 månader  medan kommande månader under 2021 räknas som en månad var.

Regeln att man slipper karens försvinner.

Enligt den tillfälliga regeln kan du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. Det gäller mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021.

Denna regel upphör att gälla från och med 4 januari 2021

Från och med den 4 januari 2021 återgår det till den normala regeln och du har sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod.

Femårsregeln för företagare - beslut väntas i början av 2021

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Den tillfälliga regeln fortsätter att gälla till och med 3 januari 2021. I början av 2021 kommer ett nytt förslag att lägga fram. Så fort det är klart uppdaterar vi informationen här.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Frågor & svar

Vanliga frågor om Coronaviruset och a-kassan

För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver du ha arbetat och helt eller delvis blivit av med ditt arbete. Du behöver också vara anmäld på Arbetsförmedlingen och uppfylla villkoren för ersättning. Läs mer i guiden "Så här fungerar ersättningen".

Är du medlem i a-kassan ska du din första arbetslösa dag anmäla dig på Arbetsförmedlingen för att kunna ansöka om ersättning. Följ vår guide på www.transportsakassa.se/ersattning/kom-igang/

Du kan inte få ersättning så länge du har din heltidsanställning kvar.

Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad.

Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig. Eftersom din anställning inte har upphört räknas du inte som arbetslös. Det gäller även om du får sänkt eller ingen lön.

Från den 16 mars kan arbetsgivare ansöka om stöd för korttidspermittering. Det betyder att du som anställd går ner i tid och lön. Om du går ner i arbetstid på grund av korttidspermittering kan du inte få ersättning från oss.