Mina sidor och Mitt medlemskap kommer vara stängt på söndag förmiddag

På söndag 24 november kommer tjänsterna Mina sidor och Mitt medlemskap att vara stängda från klockan 08.00 på morgonen för en uppdatering.
Vi beräknar att öppna tjänsterna igen efter klockan 13.00 samma dag.

Stäng

Skickar ditt telefonummer.

Tack, vi hör av oss till dig så fort vi kan!

Ett fel uppstod. Vänligen kontakta oss på: 0771-40 30 01.

Telefonnumret får endast bestå av siffror.

Nästa ordinarie utbetalning

21 nov

Sista datum för inlämning av Aktivitets­rapport

14 dec

Arbetslös

Är du eller riskerar du att bli arbetslös? Vi hjälper dig!

Guide: Så här söker du ersättning

Följ alla steg i guiden så kan vi handlägga ditt ärende snabbare.

Du måste logga in på Mina sidor för att kunna söka ersättning. Du loggar in med ditt Bank-ID eller en annan e-legitimation.

Har du ingen e-legitimation, kontakta oss

För att kunna söka ersättning måste du vara medlem. Är du inte det, ansök om medlemskap

 1. Komma igång

  Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

  Ersättningen beräknas från den dag du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Anmäl dig därför på en gång Arbetsförmedlingen.

  Fyll i en ansökan om ersättning

  För att vi ska kunna bedöma din rätt till ersättning måste du skicka in en ansökan om ersättning till oss. Logga in på Mina sidor, fyll i och skicka in en ansökan direkt till oss.

  Tidrapport

  När du anmält dig som arbetslös hos både Arbetsförmedlingen och skickat in en ansökan om ersättning till oss, ska du skicka in en tidrapport.

  Gå in på Mina sidor, fyll i tidrapporterna och skicka in dem.

 2. Skicka in arbetsgivarintyg

  Be din arbetsgivare att gå in på arbetsgivarintyg.nu och fylla i arbetsgivarintyget åt dig där.

  Skicka in arbetsgivarintyg för de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Om du varit sjuk eller föräldraledig hela eller större delen av en månad eller har avslutat heltidsstudier under det senaste året, kan vi behöva arbetsgivarintyg för månader längre tillbaka i tiden än 12 månader.

  Om du har haft flera arbetsgivare så måste du skicka intyg från alla.

 3. Övriga uppgifter vi kan behöva från dig

  För att vi så snabbt som möjligt ska kunna ta ett beslut om din rätt till ersättning ber vi dig svara på alla frågor nedan.

  Har du haft extraarbete i en anställning?

  Ja  Nej

  Har du haft extraarbete som deltidsbrandman?

  Ja  Nej

  Har du någon gång ansökt om någon sorts pension?

  Ja  Nej

  Har du arbetat utomlands?

  Ja  Nej

  Har du haft ersättning tidigare?

  Ja  Nej

 4. Vad händer nu?

  Beslut från a-kassan

  När vi har fått in alla handlingar vi behöver från dig, skickar vi ett beslut med information om din rätt till ersättning.

  Din rätt till ersättning grundas på de uppgifter du skickat in till oss. Alla förändringar som påverkar din rätt till ersättning måste du meddela oss inom 14 dagar. Det kan t.ex. vara att du tänker börja studera, ta ut pension eller starta eget företag.

  Läs mer

  Aktivitetsrapporten

  När du är arbetslös ska du senat den 14:e varje månad meddela Arbetsförmedlingen vad du har gjort månaden innan för att bryta din arbetslöshet. Detta gör du genom att fylla i en Aktivitetsrapportsom finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

  Har du frågor som rör Aktivitetsrapporten ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

  Så här sker utbetalningen

  Utbetalning av arbetslöshetsersättningen görs via Swedbanks utbetalningsservice.

  Om du har ett konto på Swedbank kommer din ersättning att sättas in där.

  Har du konto på någon annan bank får du en utbetalningsavi som du kan lösa in på närmaste Swedbankkontor. Banken tar då ut en avgift. För att slippa avgiften kan du begära ett överföringsuppdrag till din bank. Det gör du på: www.swedbank.se/kontoregister.

  På utbetalningsspecifikationen anges på vilken bank och kontonummer dina pengar är insatta.

  När får du dina pengar?

  Normalt gäller att tidrapporter/kassakort som inkommit till a-kassan via Mina sidor senast måndag i en vecka utbetalas på torsdag samma vecka. 

  Tidrapporter/kassakort som skickas in på papper ska ha inkommit till a-kassan senast torsdag i en vecka för att utbetalas på torsdag veckan därpå.

  Dessa tider gäller under förutsättning att allt i ärendet i övrigt är okej. I veckor med röda dagar kan utbetalningen förskjutas.

Guide: Viktigt att känna till

Din ersättning kan påverkas av hur din situation ser ut. Det kan till exempel gälla om du har arbetat extra eller studerat.

Läs mer om hur din ersättning kan påverkas under rubrikerna till höger.

 1. Har du eget företag?

  Om du är företagare har du i regel inte rätt till ersättning från a-kassan.

  För att få rätt till ersättning krävs :

  • Att du helt har upphört med din personliga verksamhet i företaget eller,
  • Att du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet.

  Du kan även ha rätt till ersättning om du får arbetet i företaget godkänt som bisyssla eller om du har en deltidsanställning samtidigt med eget företag.

   Vad krävs för att du ska räknas som företagare? 

  • Att du bedriver näringsverksamhet.
  • Att du personligen utför arbete i verksamheten
  • Att du har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

  Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska anses som företagare.

  Det är viktigt att du alltid informerar oss om förändringar när du har en eget företag. Sedan är det vi som gör bedömningen om du fortsatt ska anses vara företagare eller inte.

   Deltidsanställning och eget företag?

   Om du blir arbetslös från ditt deltidsarbete och du haft detta samtidigt som du varit verksam i eget företag, kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om:

  • Du haft eget företag vid sidan av deltidsarbete minst sex månader före arbetslösheten.
  • Du haft deltidsanställning på minst 17 timmar i veckan.
  • Du arbetat i genomsnitt högst 10 timmar i veckan i företaget.
  • Du i genomsnitt haft en inkomst som inte överstiger 2730 kronor i veckan.

  Det egna företagets verksamhet får inte utökas under arbetslösheten.

   Företag som bisyssla

  För att vi ska kunna beräkna din ersättning per dag och bedöma lönsamheten i de företag du bedrivit verksamhet i de senaste tre åren, behöver vi dina deklarationsuppgifter för de tre senaste taxerade åren. Ladda hem och underteckna en fullmakt och skicka den till: 

  Skatteverket
  Företagsskattekontor 3/FS 35 Bashanteringen
  171 94 Solna

  Ladda hem blanketten Fullmakt till Skatteverket

   Äger du jord- och skogsbruk?

  Enligt skatteverket är jord- och skogsbruk näringsverksamhet. Detta ska alltid utredas om du skall betraktas som företagare eller inte.

  Om du vid sidan av ditt jord- och skogsbruk haft en heltidsanställning, finns det en möjlighet att det kan klassas som en bisyssla.

  Det innebär i sådant fall att du får fortsätta driva ditt jord- och skogsbruk i samma omfattning som tidigare utan att det påverkar din ersättning.

 2. Har du fått avgångsvederlag?

  Du har inte rätt till ersättning från a-kassan under samma tid som du får  avgångsvederlag. Som avgångsvederlag räknas all ersättning som betalats ut till dig som kompensation för att din anställning har upphört.

  Avgångsvederlag kan se ut på olika sätt, tex en engångssumma, månatligt belopp under en viss tid eller pensionsförsäkring. Om du får ersättning av din arbetsgivare och orsaken till att du får ersättningen är att din anställning avslutats, kommer vi att betrakta det som ett avgångsvederlag.

  Ersättningar som inte räknas som avgångsvederlag:

  Kollektivavtalsbaserade försäkringsersättningar, som till exempel AGE, avgångsersättning från Trygghetsrådet, och AGB, avgångsbidrag från Trygghetsfonden/AFA betraktas inte som avgångsvederlag.

  Kom i håg att anmäla dig på Arbetsförmedlingen även om du får avgångsvederlag!

 3. Har du extraarbete?

  För att vi ska godkänna ditt extra arbete som bisyssla måste du ha visat att du klarat av att utföra arbete i ditt extra arbete i minst 12 månader vid sidan av  heltidsarbete .

  Inkomsten får inte överstiga i genomsnitt 2190 kr per vecka från ditt extra arbete.

  För företag finns ingen inkomstgräns, vi kommer dock att göra avdrag från din ersättning för inkomst som överstiger 2190 kr per vecka.

  Om du får ditt extra arbete godkänt som en bisyssla gäller följande:

  Du får fortsätta arbeta i den omfattning som du gjort tidigare utan att utöka tiden under arbetslöshetens gång. Antal timmar framgår av ditt beslut om bisyssla.

  Du behöver inte redovisa arbetet på dina tidrapporter/kassakort .

  Om du arbetar fler timmar än vad ditt beslut medger upphör ditt extra arbete att vara en bisyssla. Du måste då kontakta oss och i fortsättningen redovisa arbetet på dina tidrapporter/kassakort.

  Är din bisyssla ett eget företag och du utökar dina timmar upphör din rätt till ersättning och du måste genast meddela a-kassan. För att åter få rätt till ersättning måste du antingen lägga ditt företag vilande eller upphöra med verksamheten

 4. Har du studerat?

  Grundregeln för ersättning från a-kassan är att ingen ersättning kan lämnas om du deltar i någon utbildning. För att få ersättning måste du antingen ha avslutat dina studier eller definitivt avbrutit dem. Att du definitivt avbrutit studierna innebär att inga fortsatta studier planeras.  

  Fyll i ett studieintyg på Mina sidor

  Observera:
  Att studierna avslutats styrks med utbildningsbevis.
  Avbrottet styrks med intyg från skolan.

  När är studier överhoppningsbara?

  Överhoppningsbar är den heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader. Studier kan aldrig vara överhoppningsbara om de inte avslutats. Studier anses vara avslutade om de lett till examen, om de definitivt avbrutits eller om den på förhand uppgjorda studieplanen fullföljts.

 5. Tänker du börja studera?

  Du har möjlighet att ansöka om att få studera samtidigt som du får ersättning från a-kassan. Det du bör tänka på då, är att du ansöker i god tid innan du ska påbörja dina studier. Studierna får heller inte hindra dig från att ta ett heltidsarbete. Det är viktigt att du får ett beslut från oss innan du påbörjar dina studier.

  Fyll i och skicka in Ansökan om att få studera under arbetslösheten på Mina sidor

 6. Tänker du ta ut pension?

  Det är viktigt att du känner till att det påverkar din ersättning från a-kassan om du väljer att ansöka om pension. Nivån på din ersättning sänks i förhållande till hur mycket pension du tar ut.

  Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan.

  Du har rätt att söka ersättning från a-kassan till och med månaden innan du fyller 65 år.

  Ta gärna kontakt med oss om du har funderingar INNAN du ansöker om pension.

Guide: Så här fungerar ersättningen

Ersättningen bygger på arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetslöshetsförsäkringen är en statlig försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat i Sverige.

Arbetslöshetsförsäkringen ger dig pengar under den tid det tar att söka och få ett nytt arbete.

Pengarna kallas arbetslöshetsersättning eller a-kassa.

 1. A-kassan och Arbetsförmedlingen, vem gör vad?

  Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen hjälper dig att söka efter ett nytt arbete.

  När du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen meddelar arbetsförmedlingen det till a-kassan.

  A-kassan beräknar din arbetslöshetsersättning från och med det datum du anmält dig på arbetsförmedlingen.

  Arbetsförmedlingen informerar dig även om de regler du ska följa för att få arbetslöshetsersättning.

  Arbetsförmedlingen kontrollerar att du som får arbetslöshetsersättning söker arbete och följer reglerna i arbetslöshetsförsäkringen.

  Arbetsförmedlingen meddelar din a-kassa om händelser som kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

  A-kassan

  Arbetslöshetskassan kallas vanligtvis a-kassan.

  A-kassan beslutar om du får arbetslöshetsersättning och hur stor den blir.

  A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättning.

  A-kassan svarar på frågor om arbetslöshetsersättning.

 2. Har du rätt till arbetslöshetsersättning?

  För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du vara medlem i en a-kassa och uppfylla ”Grundvillkoren”.

  Dessa beslutas av Riksdagen och finns i Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

  Grundvillkoren är:

  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du måste du kunna arbeta och kunna säga ja till 3 timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar varje vecka.
  • Din avsikt ska vara att arbeta och du får inte ha något hinder för att ta ett arbete.
 3. Vad är ett arbetsvilkor?

  Om du inte redan har en pågående ersättningsperiod så måste du även uppfylla ett arbetsvillkor.

   Arbetsvillkoret betyder att:

  • Du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden, i minst sex månader under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös.

   Eller:

  • Du har arbetat minst 480 timmar under sex månader i rad, men då ska du ha arbetat minst 50 timmar varje månad.

   

  Du kan i vissa fall få räkna med högst två månader av totalförsvarsplikt eller föräldrapenning som arbetad tid.

  Om du inte kunnat arbeta under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten kan du förlänga den tiden bakåt. Det kallas överhoppningsbar tid.

  Det gäller bland annat om du varit sjuk, gjort totalförsvarsplikt, studerat på heltid, eller vårdat eget barn.

  Den överhoppningsbara tiden får högst vara fem år.

  Fråga oss vad som gäller för dig.

 4. Det finns två typer av ersättning

  Ersättningen betalas antingen ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning.

  Det är regeringen som bestämmer hur högt grundbeloppet och högsta ersättningen är.

   

  Grundbelopp

  Har du varit medlem i a-kassan i mindre än 12 månader när du blir arbetslös betalar a-kassan ut grundbeloppet till dig.

  Grundbeloppet beräknas utifrån hur mycket du har arbetat och inte hur mycket pengar du har fått i lön.

  För att få grundbeloppet måste du ha uppfyllt ett arbetsvillkor.

  A-kassan betalar grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.

   

  Inkomstrelaterad ersättning

  Har du varit medlem i a-kassan i minst tolv månader kan du få inkomstrelaterad ersättning.

  A-kassan beräknar den inkomstrelaterade ersättningen på hur mycket pengar du har haft i lön.

  Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under den tid som du varit medlem.

 5. Hur mycket ersättning får du?

  A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättningen som dagpenning för högst fem dagar per vecka. 

  Dagarna med arbetslöshetsersättning kallas ersättningsdagar.

  Antalet ersättningsdagar du får per vecka minskar om du är sjuk eller har annat hinder för att ta arbete.

  Om du arbetar en del av en vecka får du arbetslöshetsersättning för den tid du är arbetslös.

  Har du rätt till Inkomstrelaterad ersättning beror storleken på ersättningen på vilken lön du hade i genomsnitt under de tolv månaderna innan du blev arbetslös.

  Under de första 200 ersättningsdagarna är din dagpenning högst 80 procent av din tidigare lön. Om du fortfarande är arbetslös efter 200 ersättningsdagar är din dagpenning högst 70 procent av din tidigare lön.

  Den högsta dagpenningen som du kan få under ersättningsperioden är 910 kronor per dag.

  Grundbeloppet är högst 365 kronor per dag.

  Om du före din arbetslöshet arbetade mindre än heltid i genomsnitt, minskas grundbeloppet.

  Du betalar skatt på dagpenningen.

  Dagpenningen är pensionsgrundande.

 6. Hur länge betalas arbetslöshetsersättningen ut?

  Du kan få arbetslöshetsersättning som längst i 300 ersättningsdagar.

  Det kallas för en ersättningsperiod.

  Om du är förälder till barn under 18 år kan du få arbetslöshetsersättning som längst i 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

  Aktivitetsstödet som du kan få när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program räknas med i ersättningsperioden.

  Om du arbetar deltid och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

  Regeln innebär att du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en och samma ersättningsperiod.

  Fråga oss om du vill veta mer.

  Karens

  I arbetslöshetsförsäkringen finns 6 karensdagar. Det betyder att du inte får ersättning för de 6 första arbetslösa dagarna i din ersättningsperiod.

  Varje ny ersättningsperiod börjar med 6 karensdagar.

  Som karensdagar räknas måndag till fredag.

 7. Läs mer

  i broschyren Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen kan du läsa mer

Räkna ut: Hur många ersättningsdagar får jag?

*Genomsnittlig arbetstid är din genomsnittliga arbetstid per vecka innan du blev arbetslös.

*Arbetsmöjlighet är hur mycket du vill och kan arbeta per vecka.

*Hindertid är all tid du inte kan få ersättning för. Följande är exempel på hindertid: arbete, semester, föräldrarledighet, sjukdom och dagar när du inte kan arbeta.

Resultat

Du är berättigad till 0 ersättningsdagar per vecka