OBS iPhone-användare! På grund av problem med av iOS 11 (den senaste versionen) uppmanar vi er att inte uppdatera telefonen ännu. Läs mer nedan.

Stäng

Skickar ditt telefonummer.

Tack, vi hör av oss till dig så fort vi kan!

Ett fel uppstod. Vänligen kontakta oss på: 010-480 35 00.

Telefonnumret får endast bestå av siffror.

Nästa ordinarie utbetalning

26 okt

Sista datum för inlämning av Aktivitets­rapport

14 nov

Arbetslös

Är du eller riskerar du att bli arbetslös? Vi hjälper dig!

Guide: Så här söker du ersättning

För att kunna få ersättning måste du gå genom alla steg i guiden

Vi kan inte börja handlägga ditt ärende innan du har registrerat din första tidrapport/ kassakort.

För att kunna söka ersättning måste du vara medlem. Är du inte det, ansök här

 1. Komma igång

  Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

  Ersättningen beräknas från den dag du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Anmäl dig därför på en gång Arbetsförmedlingen.

  Fyll i blanketten Anmälan om arbetslöshet

  För att vi sedan ska kunna bedöma din rätt till ersättning måste du skicka in en Anmälan om arbetslöshet till oss.

  Mina sidor kan du fylla i och skicka in en anmälan direkt till oss.

  Tidrapport/kassakort

  När du anmält dig som arbetslös hos både Arbetsförmedlingen och hos oss, ansöker du om ersättning genom att skicka in en tidrapport/ kassakort.

  Gå in på Mina sidor, fyll i tidrapporterna/kassakorten och skicka in dem.

 2. Skicka in arbetsgivarintyg

  Be din arbetsgivare att gå in på arbetsgivarintyg.nu och fylla i arbetsgivarintyget åt dig där.

  Skicka in arbetsgivarintyg för de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Om du varit sjuk eller föräldraledig hela eller större delen av en månad eller har avslutat heltidsstudier under det senaste året, kan vi behöva arbetsgivarintyg för månader längre tillbaka i tiden än 12 månader.

  Om du har haft flera arbetsgivare så måste du skicka intyg från alla.

 3. Övriga uppgifter vi kan behöva från dig

  För att vi så snabbt som möjligt ska kunna ta ett beslut om din rätt till ersättning ber vi dig svara på alla frågor nedan.

  Har du slutat ditt arbete på egen begäran?

  Ja  Nej

  Gick företaget du arbetade hos i konkurs?

  Ja  Nej

  Har du haft extraarbete i en anställning?

  Ja  Nej

  Har du haft extraarbete som deltidsbrandman?

  Ja  Nej

  Har du eget företag?

  Ja  Nej

  Har du bedrivit någon form av studier?

  Ja  Nej

  Har du ett politiskt uppdrag eller ett förtroendeuppdrag?

  Ja  Nej

  Har du någon gång ansökt om någon sorts pension?

  Ja  Nej

  Har du arbetat utomlands?

  Ja  Nej

  Har du fått avgångsvederlag i samband med anställningens upphörande?

  Ja  Nej

  Har du haft ersättning tidigare?

  Ja  Nej

 4. Vad händer nu?

  Beslut från a-kassan

  När vi har fått in alla handlingar vi behöver från dig, skickar vi ett beslut med information om din rätt till ersättning.

  Din rätt till ersättning grundas på de uppgifter du skickat in till oss. Alla förändringar som påverkar din rätt till ersättning måste du meddela oss inom 14 dagar. Det kan t.ex. vara att du tänker börja studera, ta ut pension eller starta eget företag.

   Om du inte anmäler förändringar eller lämnar felaktiga uppgifter riskerar du att

  • bli återbetalningsskyldig
  • uteslutas ur a-kassan eller bli av med ersättningen
  • polisanmälas för bidragsfusk

  Så här sker utbetalningen

  Utbetalning av arbetslöshetsersättningen görs via Swedbanks utbetalningsservice.

  Om du har ett konto på Swedbank kommer din ersättning att sättas in där.

  Har du konto på någon annan bank får du en utbetalningsavi som du kan lösa in på närmaste Swedbankkontor. Banken tar då ut en avgift. För att slippa avgiften kan du begära ett överföringsuppdrag till din bank. Det gör du på: www.swedbank.se/kontoregister.

  På utbetalningsspecifikationen anges på vilken bank och kontonummer dina pengar är insatta.

  När får du dina pengar?

  Normalt gäller att tidrapporter/kassakort som inkommit till a-kassan via Mina sidor senast måndag i en vecka utbetalas på torsdag samma vecka. 

  Tidrapporter/kassakort som skickas in på papper ska ha inkommit till a-kassan senast torsdag i en vecka för att utbetalas på torsdag veckan därpå.

  Dessa tider gäller under förutsättning att allt i ärendet i övrigt är okej. I veckor med röda dagar kan utbetalningen förskjutas.

Guide: Så här fyller du i Tidrapporten/
kassakortet

Tidrapporten/kassakortet är din ansökan om ersättning från a-kassan.

Logga in på Mina sidor och fyll i tidrapporterna/kassakorten.

Kom ihåg att skicka in tidrapporter/kassakort under tiden du väntar på beslut angående ersättning.

Använder du papperskort ska dessa skickas till:
Transports a-kassa
FE 19
930 87 Arjeplog

 1. Arbetslös

  Dagar då du varit helt arbetslös kryssar du i kolumnen Arbetslös. Även lördag-söndag.

 2. Aktivitetsstöd

  Under tiden du har aktivitetsstöd kan du inte få någon ersättning från oss, och behöver inte skicka in dina tidrapporter/kassakort. Däremot kommer dina ersättningsdagar avräknas från din ersättningsperiod.

  Om du under en del av veckan har aktivitetsstöd markerar du förhindrad och markerar arbetslös från och med den dag då du är inskriven på arbetsförmedlingen.

 3. Arbete, med eller utan sysselsättningsgrad

  Om du arbetar med varierande arbetstid ska du rapportera hur mycket du arbetar per dag under Arbete med hel- och halvtimmar. Minuter avrundas till närmast hel- och halvtimme. Har du arbetat mer än 15,5 timmar en dag får du föra över de timmarna på annan dag under samma vecka. Vid jour- och beredskapsarbete ska du kryssa i alla timmar på tidrapporten, även sovande jour.

  Om du har schemalagd arbetstid ska du rapportera detta under sysselsättningsgrad. Är du anställd 20 tim/vecka, ska du rapportera 50% sysselsättningsgrad varje vecka. Timmar utöver sysselsättningsgraden t.ex. mertid, övertid eller annat arbete ska rapporteras under Arbetad tid. Sysselsättningsgraden ska rapporteras även dag med sjuk/fp och semester under veckan.

  Vid deltidsarbete ska du rapportera den arbetade tiden dag för dag på din tidrapport.

 4. Börjat eller avslutat en anställning

  Om du har påbörjat en anställning kryssar du i det på din tidrapport/kassakort samt skickar in en kopia på ditt anställningsbevis.

  Om du avslutat en anställning kryssar du i det på din tidrapport/kassakort samt skickar in ett arbetsgivarintyg. Be din arbetsgivare att gå in på arbetsgivarintyg.nu och fylla i arbetsgivarintyget åt dig där.

  Eller ladda hem blanketten Abetsgivarintyg

 5. Börjat eller avslutat studier

  Om du börjar studera ska du kryssa i förhindrad från och med startdatumet.

  Om du avslutat studier ska du kryssa i att du avslutat studierna och fylla i Formuläret Intyg om studier på Mina sidor och skicka in den. Du kan även posta den till oss.

  Ladda hem blanketten Intyg om studier

  Om du vill studera samtidigt som du får ersättning från a-kassan måste du ansöka om och få godkänt för det innan studierna kan påbörjas. Ansökan görs på Mina sidor med blanketten Ansökan om att få studera under arbetslöshet. Vill du istället posta den till oss:

  Ladda hem blanketten Ansökan om att få studera under arbetslöshet.

 6. Semester

  De dagar du haft betald eller obetald semester ska du kryssa i semester. Även om du är deltidsanställd är semester alltid hel dag. Är du helt arbetslös men väljer att ta ledigt ska du istället kryssa i förhindrad.

 7. Förhindrad

  Förhindrad kryssar du i de dagar du:

  • av någon anledning varit förhindrad att söka eller ta arbete
  • erhållit aktivitetsstöd
  • bedrivit studier
  • varit kompledig
  • har varit ledig från tim-/behovsanställning
 8. Sjuk, föräldraledig eller vård av barn

  Sjuk/FP kryssar du i de dagar du har varit:

  • sjuk med eller utan sjukpenning/sjuklön
  • haft föräldrapenning (garantidagar/TFP/VAB)
  • havandeskapspenning
  • närståendepenning
  • smittbärarpenning

  Ange hur stor del av dagen du har varit sjuk eller föräldraledig.

Din rätt till ersättning grundas på de uppgifter du skickat in till oss.
Alla förändringar som påverkar din rätt till ersättning måste du meddela oss inom 14 dagar.
Det kan t.ex. vara att du tänker börja studera, ta ut pension eller starta eget företag.
Om du inte anmäler förändringar eller lämnar felaktiga uppgifter riskerar du att
 • bli återbetalningsskyldig
 • uteslutas ur a-kassan eller bli av med ersättningen
 • polisanmälas för bidragsfusk

Så funkar det

Så fungerar ersättningen

Ersättningsperioden är 300 dagar. Som mest kan du få 5 ersättningsdagar per vecka. Tar din period slut kan du få en ny period på 300 dagar om du på nytt uppfyllt arbetsvillkoret. Du som är förälder med barn under 18 år kan få ytterligare 150 dagar. Prövningen om rätt till de extra 150 dagarna görs i samband med att den 300:e dagen betalas ut.

Läs mer

Så fungerar aktivitetsrapporten

Den 1 – 14.e varje månad ska du som är arbetslös lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. I den meddelar du vad du har gjort månaden innan för att bryta din arbetslöshet. 

Läs mer

Så fungerar försäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen skyddar din inkomst när du blir arbetslös men för att ha rätt till ersättning måste du uppfylla vissa villkor.

Arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring och i Förordningen om arbetslöshetsförsäkring. 

Läs mer

Räkna ut: Hur många ersättningsdagar får jag?

*Genomsnittlig arbetstid är din genomsnittliga arbetstid per vecka innan du blev arbetslös.

*Arbetsmöjlighet är hur mycket du vill och kan arbeta per vecka.

*Hindertid är all tid du inte kan få ersättning för. Följande är exempel på hindertid: arbete, semester, föräldrarledighet, sjukdom och dagar när du inte kan arbeta.

Resultat

Du är berättigad till 0 ersättningsdagar per vecka