Mina sidor och Mitt medlemskap kommer vara stängt på söndag förmiddag

På söndag 24 november kommer tjänsterna Mina sidor och Mitt medlemskap att vara stängda från klockan 08.00 på morgonen för en uppdatering.
Vi beräknar att öppna tjänsterna igen efter klockan 13.00 samma dag.

Stäng

Skickar ditt telefonummer.

Tack, vi hör av oss till dig så fort vi kan!

Ett fel uppstod. Vänligen kontakta oss på: 0771-40 30 01.

Telefonnumret får endast bestå av siffror.

Om Transports a-kassa

Vi är en medlemsorganisation som hjälper dig om du är, eller håller på att bli arbetslös.

Om Transports a-kassa

Vår främsta uppgift är att betala ut ersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet. 

Transportarbetareförbundet grundades 1897 och a-kassan startades 1937 som en del av fackföreningen. 2013 separerades fackförbund och a-kassa helt och hållet genom ett JO-beslut och sedan dess är vi en fristående organisation.

Så fungerar a-kassan

Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning, det innebär att när det fattas beslut om ersättning eller medlemskap så fattas detta enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK).

Övervakande myndighet är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), en statlig myndighet som lyder under regeringen. IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen genom att granska om de håller sig till juridiskt bindande regler.

A-kassan har ett 30-tal anställda runt om i landet.  Huvudkontoret ligger i Stockholm men handläggning av ersättnings- och medlemsärenden sköts i huvudsak av våra lokalkontor. Dessa finns i Umeå, Luleå, Gävle, Uppsala, Karlstad, Jönköping, Linköping, och Kristianstad.

Vår organisation

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman som har möte en gång varje år. Då fastställs bland annat årsredovisningen för föregående år och det är val av ledamöter och suppleanter till styrelse. Styrelsen består av sex förtroendevalda medlemmar och en statlig representant som utses av IAF (inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen), och de har möten en gång i månaden.

Styrelsens ordinarie ledamöter är:

Sture Thorsell – ordförande

Lars Mikaelsson - vice ordförande

Eva Ekström

Daniel Olsson - adjungerad

Anders Gustavsson

Mikael Danielsson

Annika Hedström

Birgitta Boström – statens representant

Ladda hem våra stadgar här