Mina sidor och Mitt medlemskap kommer vara stängt på söndag förmiddag

På söndag 24 november kommer tjänsterna Mina sidor och Mitt medlemskap att vara stängda från klockan 08.00 på morgonen för en uppdatering.
Vi beräknar att öppna tjänsterna igen efter klockan 13.00 samma dag.

Stäng

Skickar ditt telefonummer.

Tack, vi hör av oss till dig så fort vi kan!

Ett fel uppstod. Vänligen kontakta oss på: 0771-40 30 01.

Telefonnumret får endast bestå av siffror.

Medlem

Medlemskapet är din ekonomiska säkerhet om du skulle bli arbetslös.

Välkommen till oss!

Sedan 1937 ha vi hjälpt våra medlemmar som är åkerichaufförer, taxi-, färdtjänst- och bussförare, lager- och terminalarbetare, tidnings- och reklamdistributörer, personal inom civilflyget, väktare, däckverkstäder, bensinstationspersonal, hamnarbetare, renhållningsarbetare, med flera.

Arbetar du inom någon av dessa branscher, eller med något annat som har med transporter att göra, ska du bli medlem hos oss.

Varför ska du vara medlem?

Arbetslöshetsersättningen är din ekonomiska säkerhet om du skulle bli arbetslös. Det är a-kassan som betalar ut arbetslöshetsersättningen.

Är du medlem kan du få upp till 910 kronor per dag. Utan ett medlemskap i en a-kassa kan du högst få 365 kronor per dag vid arbetslöshet.

Medlemskapet kostar bara 120 kronor per månad.

Är du medlem i både a-kassan och facket kan du även omfattas av Inkomstförsäkringen, vilken kan ge dig rätt till upp till 80% av din inkomst.
Läs mer på Transportarbetareförbundets hemsida

Bli medlem

För att ansöka om medlemskap loggar du in med din E-legitimation eller ditt Bank-ID. Dina uppgifter hämtas automatiskt så du slipper fylla i namn, adresser med mera. Om du byter till oss från en annan a-kassa hämtas även information om dina tidigare ärenden.

Saknar du en E-legitimation eller ett Bank-ID, ring oss så hjälper vi dig.

Ansök med E-legitimation här: Jag vill bli medlem!

Mitt medlemskap

På Mitt Medlemskap  kan sköta allt som har med ditt medlemskap att göra.

Du kan bland annat ansöka om medlemskap, ändra/uppdatera dina kontaktuppgifter, se dina tidigare och kommande medlemsavgifter, ändra betalsätt, hitta OCR-nummer med mera.

Vårt bankgiro är: BG 661-9969

Logga in här: Jag är medlem!

Guide: Vanliga frågor om medlemskapet

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som rör ditt medlemskap.

 1. Hur ansöker jag om jag inte har en e-legitimation?

  Skriv ut, fylla i och posta  blanketten Medlemsansökan till

  Transports a-kassa, FE 19, 930 88 ARJEPLOG

 2. Från när blir jag medlem?

  Du kan få inträde tidigast från den månad som ansökan kommer in till oss.

  Om du söker inträde efter att du varit utomlands och jobbat så kontakta någon av våra EU- handläggare för mer information.

  Ansök här

 3. Hur betalar jag?

  Du betalar månadsvis via autogiro, e-faktura eller inbetalningskort. Avgiften ska vara betald den sista dagen i varje månad.

  Du kan välja hur du vill betala i Mitt medlemskap.

 4. Jag har tappat bort min faktura, hur skall jag göra för att betala?

  Logga in på Mitt medlemskap så hittar du all information där.

  Saknar du en e-legitimation, ring oss på 0771-40 30 01 för att få ditt OCR-nummer.  

  Betala till kontonummer BG 661-99 69.

 5. Blir jag automatisk medlem i a-kassan när jag söker inträde i förbundet?

  Nej, vi är olika organisationer så du måste skicka in en separat inträdesansökan till a-kassan.

 6. Måste jag betala medlemsavgift när jag studerar?

  Ja, man måste betala avgiften när man studerar.

 7. Hur byter jag a-kassa?

  Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Om du är medlem i en annan a-kassa måste du begära utträde därifrån innan du kan få inträde hos oss.

  Vi kan hjälpa dig med övergången om du kryssar i rutan "Jag vill ha hjälpa att byta a-kassa" på medlemsansökan. Du ger oss då fullmakt att begära utträde från din gamla a-kassa.

  Ansök här eller ladda hem blanketten Medlemsansökan

  När du byter från en a-kassa till en annan är det viktigt att du ansöker om medlemskap i den nya innan du avslutar medlemskapet i den gamla. Om du avlutar medlemskapet i den gamla a-kassan först, så du inte är medlem i någon a-kassa när du ansöker om medlemskap i nästa, får du INTE tillgodoräkna dig den tid som du har ”arbetat in”. 
  Om du däremot ansöker i den nya a-kassan INNAN du avslutar det gamla medlemskapet, så får du tillgodoräkna dig den tiden.

 8. Ska jag avsluta mitt medlemskap om jag får aktivitetsstöd?

  Nej, du ska vara kvar som medlem. Om du går ur a-kassan så blir aktivitetsstödet endast 223 kronor per dag.

 9. Hur avslutar jag medlemskapet?

  Du avslutar ditt medlemskap genom att begära utträde. Utträde kan tidigast ske från den dag då vi får din ansökan om utträde. Medlemsavgiften betalas för hela den sista månaden.

  Om du vill begära utträde för att börja jobba utomlands så kontakta någon av våra EU-handläggare för mer information.

  Du får automatiskt utträde månaden innan du fyller 65 år. Däremot måste du själv begära utträde om du vill gå ur a-kassan om du tar ut pension i förtid.

  Har du en e-legitimation avslutar du ditt medlemskap genom att logga in på "Mitt medlemskap" och begära utträde där.

  Saknar du en e-legitimation ska du söka utträde skriftligt.

  Utträdesansökan

  Du kan beviljas utträde från och med  den sista dagen i den månaden som din Utträdesansökan kommer in till a-kassan. Utträde kan inte beviljas bakåt i tiden.

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 har den svenska personuppgiftslagen PUL ersatts med den europeiska EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi på Transports a-kassa värnar om din personliga integritet och vill därför informera dig om vad vi gör med de personuppgifter vi samlar in om dig. Syftet med GDPR är att alla vi som bor och jobbar inom EU ska få bättre kontroll över våra personuppgifter.

När du är medlem hos oss är a-kassan är ansvarig för att de personuppgifter vi har om dig hanteras på ett riktigt sätt. Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap samt utreda och betala ut arbetslöshetsersättning.

Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål.

Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Läs mer genom att klicka på rubrikerna nedan.

 • Måste du lämna alla personuppgifter som vi efterfrågar?

  Ja. För att kunna vara medlem i Transports a-kassa krävs alla uppgifter vi efterfrågar.

  Vi efterfrågar endast de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem och uppfylla de lagstadgade skyldigheter vi har i och med vårt myndighetsutövande.

 • Vad använder vi dina personuppgifter till?

  Ändamålet med vår behandling av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan, administrera ditt medlemskap samt utreda din rätt till ersättning och att betala ut arbetslöshetsersättning.

  Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål.

 • Vilket lagligt stöd har vi för att behandla dina personuppgifter?

  För att du ska kunna vara medlem i a-kassan måste vi hantera personuppgifter om dig (medlemsregister). Enligt GDPR krävs det dock att det finns en laglig grund (d.v.s. det måste finnas stöd av någon lag) för att a-kassan ska få behandla dina personuppgifter.

  Den lagliga grunden för vår behandling är i de flesta fall vår myndighetsutövning som sker på statens uppdrag. Det finns också så kallade ”rättsliga förpliktelser” som gör behandlingen laglig, till exempel rättsliga förpliktelser som följer av skattelagstiftning med mera.

  När du blir medlem hos Transports a-kassa skriver du under en medlemsansökan. Denna gäller som ett avtal och det är även det medlemsavtalet som gör behandlingen av dina personuppgifter laglig. (Vi måste ha uppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem)

  I undantagsfall sker behandlingen med stöd av så kallat berättigat intresse. Detta tillämpar Transports a-kassa som laglig grund för att kunna spara vissa telefonsamtal upp till 1 dygn. Det gäller telefonsamtal där det kan finnas en hotbild mot vår personal. Här har vi gjort en avvägning där vi bedömer att vårt intresse av behandling väger tyngre än den enskildas intresse av dataskydd.  

 • Till vem vi lämnar ut dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra leverantörer och deras underleverantörer om de behandlar dina uppgifter för vår räkning. Det kan t.ex. vara leverantören av Mina sidor-systemet. (Att de "behandlar" uppgifterna betyder i det här fallet endast att uppgifterna finns i systemet.) Dina uppgifter kan också lämnas ut till en tredje part, t.ex. myndigheter.

  Det är dock alltid a-kassan som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

  A-kassan har på statens uppdrag ett myndighetsutövande och är därför skyldig att lämna ut personuppgifter till följande mottagare när det behövs:

  • Andra a-kassor om du byter a-kassa
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Pensionsmyndigheten
  • Kommunernas socialnämnder
  • Statistiska centralbyrån SCB
  • Migrationsverket
  • Centrala studiestödsnämnden CSN
  • Brottsförebyggande rådet BRÅ
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF
  • Justitieombudsmannen
  • Justitiekanslern
  • Riksrevisionen
  • Swedbank för att kunna betala ut ersättning
  • Företag som hanterar avgiftsavisering och korrespondens, t.ex. Kivra
  • Skatteverket
  • Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen
  • Förvaltningsrätterna, Kammarrätterna och Högsta domstolen
  • Kronofogdemyndigheten
  • Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten
 • Hur länge vi sparar personuppgifter?

  A-kassan får enligt GDPR inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras.

  Vissa uppgifter måste dock sparas enligt andra lagar. Uppgifter får också bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter.

  Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

  Även bokföringslagen ställer krav på att a-kassan ska spara uppgifter viss tid. De uppgifter som omfattas av lagen ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 • Vilka uppgifter hämtar vi från andra källor än dig själv?

  Vi kontrollerar dina namn- och adressuppgifter mot skatteverkets folkbokföringsregister så att dina avier skickas rätt.

  När det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning och lagar och bestämmelserna tillåter det, hämtar a-kassan in uppgifter från följande myndigheter och organisationer:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Pensionsmyndigheten
  • Centrala Studiestödsnämnden CSN
  • Tidigare a-kassa vid övergång till Transports a-kassa
  • Migrationsverket
  • Skatteverket
  • Kronofogdemyndigheten
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF
  • Arbetslöshetsmyndigheter i andra länder om du söker ersättning utomlands
  • Arbetsgivare som utfärdar arbetsgivarintyg
 • Dina rättigheter

  Rätt till information

  Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om person-uppgiftsbehandlingen ska lämnas av a-kassan både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Om du begär att få ett så kallat registerutdrag har a-kassan i normalfallet 30 dagar på sig att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av a-kassan. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att vända dig till a-kassan och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

  Rätt till radering (rätten att bli glömd)

  Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte behövs för till exempel myndighetsutövning. I a-kassans fall handlar vår behandling av personuppgifter nästan alltid om myndighetsutövning.

  I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
  • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

  Rätt till begränsning av behandling

  Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

  Rätt att göra invändningar

  Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

  Återkalla samtycke

  Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Eftersom a-kassan har ett myndighetsutövande och därmed är tvungna att samla in och behandla personuppgifter, baserar vi i stort sett aldrig vår behandling på samtycke.

  Gör så här för att nyttja dina rättigheter:

  Kontakta i första hand medlemsservice eller

  Kontakta Dataskyddsombudet på Transports a-kassa.

  Se rubrik ”Vem som har ansvaret och vart du kan vända dig”

 • Dina personuppgifter stannar inom EU/EES-området

  Dina personuppgifter överförs inte till något land utanför EU/EES-området.

 • Vem som har ansvaret och vart du kan vända dig?

  Transports a-kassa är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

  Behöver du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kan du göra det via e-post till gdpr@transport.se, genom att skicka ett brev till:

  Dataskyddsombudet

  Transports a-kassa

  Kyrkogatan 2

  97232 Luleå

  eller genom att ringa på telefonnummer 010-480 30 00.

  (Vårt dataskyddsombud är även dataskyddsombud för Transportarbetarförbundet.)

 • Anmälan av överträdelse (klagomål)

  Om du anser att dina data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast.

  Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).